להלן תמונות מין השטח , במקומות שהתקנו מערכת flowless עבור לקוחותינו. 

מערכת flowless – הנה מערכת לניהול משק מים בעסק ומונעת ביבוז מים ועוקב על מערך תקין של המים . 

לכל המוצרים flowless >>